EUFCN Spotlight on Kvarner Film Commission

Kvarnerska filmska komisija u središtu je pažnje EUFCN – European Film Commission Network, udruženja filmskih komisija u Europi. Riječ je o neprofitnoj organizaciji koja pomaže i podupire europsku filmsku industriju i kulturu i čija je misija stvoriti mrežu aktivnih filmskih komisija u Europi koje promiču razmjenu informacija među članovima, održavaju razvoj pretraživanja i mogućnosti snimanja te provode stručne i obrazovne aktivnosti za članove. Kvarnerska filmska komisija član je udruženja od 2019. godine, a u sklopu Spotlight on inicijative predstavili smo rad Kvarnerske filmske komisije i atraktivnost Primorsko-goranske županije.

Intervju s našom ravnateljicom Slobodankom Mišković pročitajte na linku

Ostale novosti