Pristupačnost

U skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Kvarnerska filmska komisija objavljuje Izjavu o pristupačnosti svoje mrežne stranice, njenoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te pružanjem povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unaprjeđenja mrežne pristupačnosti.


Općenito

Kvarnerska filmska komisija nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Ova izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.kvarner-film.org.


Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica www.kvarner-film.org djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme za pristupačnost tehnologija u javnome sektoru, EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.


Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

  • Pojedini elementi na stranici nisu dovoljno dobrog kontrasta.

  • Korištenje fotografija i videa nije dovoljno optimizirano te opisano metapodacima.

  • Područja koja se aktiviraju prelaskom miša, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama.

  • Postoje poveznice koje su prazne i kao takve mogu zbunjivati korisnike s teškoćama u vidu.

  • Na mrežnoj stranici ima pdf dokumenata koji nisu optimizirani ili pak uopće čitljivi za osobe s poteškoćama.


Podizanje razine pristupačnosti

Kvarnerska filmska komisija radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, vođenju i održavanju sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom. Greške kontrasta mogu se riješiti izmjenama u dizajnu stranice ili implementacijom alata za mijenjanje kontrasta pozadine. Kroz dodatne alate potrebno je omogućiti promjene veličine slova, te mogućnost uključivanja fonta pogodnog za osobe s disleksijom.


Priprema izjave o pristupačnosti

Izjava je sastavljena 28. studenog 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je procjene u obliku testiranja pristupačnosti. Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evolution Tool.
Kvarnerska filmska komisija će redovito revidirati ovu izjavu te postepeno otklanjati razloge zbog kojih su pojedini sadržaji neusklađeni.

Izjava ažurirana dana 28.11.2022.


Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.kvarner-film.org korisnici mogu uputiti:

E-poštom: ured@art-kino.hr

Telefonom:051 323262

Poštom: Art-kino, Krešimirova 2, 51000 Rijeka


Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnoga sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona 014609041 ili elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Primorsko-goranska županija
Grad Rijeka
HAVC
Art-kino Croatia
Rijeka 2020 - Port of Diversity