Usluge

Kvarnerska filmska komisija educira, pronalazi, umrežava, organizira.

Usluge filmske komisije su besplatne, te uključuju:

  • pristup bogatoj bazi filmskih lokacija
  • direktna veza s lokalnom javnom upravom, privatnim i poslovnim subjektima na području grada Rijeke i Primorsko-goranske županije
  • pomoć pri organizaciji loaction scoutinga i castinga
  • umrežavanje djelatnika audiovizualnog sektora
  • organizacija edukacija i treninga
Primorsko-goranska županija
Grad Rijeka
HAVC
Art-kino Croatia
Rijeka 2020 - Port of Diversity