O nama

Kvarnerska filmska komisija

Kvarnerska filmska komisija regionalni je filmski ured, osnovan 2016. godine unutar javne ustanove Art-kino, uz podršku i poticaj Hrvatskog audiovizualnog centra, Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke.

Kvarnerska filmska komisija pruža administrativnu, logističku, obrazovnu i stručnu podršku za domaću i stranu audiovizualnu produkciju.

Vizija Kvarnerske filmske komisije su grad Rijeka i Primorsko-goranska županija kao privlačne i propoznatljive filmske destinacije.

left
right
bottom